1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ07.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 10 Ιουνίου 1868
 8. Τυπογραφείον Πέτρου Β. Μωραϊτίνη
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπογραφείον Πέτρου Β. Μωραϊτίνη [Εκ του τυπογραφείου Πέτρου Β. Μωραϊτίνη], 1868
 13. 35, [1] σελίδες, 2 στήλες : πορτραίτα ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 5274) | Πρώτη προς μουζίκους