1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ07.0015
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Ναχαμούλης, Ιωσήφ (18..?-18..?)
 8. Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Κέρκυρα: Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη [Τύποις του μεταφραστού], 1870
 13. 51, [1] σελίδες ; 15 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 5599) | Επιδοκιμασία του εν Κερκύρα Αρχιραββίνου | Εκ του γαλλικού μεταφρασθείσα