1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ07.0016
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 25 Απρίλίου 1870
 8. Ιδρωμένος, Μιχαήλ Στ. (18..-18..?)
 9. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Η Ιονία" [Τυπογραφείον "Η Ιονία" Αδελφών Κάων], [1870]
 14. 7 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 5572) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2729)