1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1865
  4. Ιταλική
  5. Ιταλική λογοτεχνία -- Μεταφράσεις στα νέα ελληνικά
  6. Giacometti, Paolo (1816-1882)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]