1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ07.0020
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 29 Νοεμβρίου 1871
 8. Πολυλάς, Ιάκωβος (1825-1896)
 9. Σύλλογος Ρήγας ο Φεραίος
 10. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Η Ιονία", 1871
 15. 22 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 5831) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2798) | Σύλλογος Ρήγας ο Φεραίος, Παραδόσεις προς τον λαόν Άριθ. 1ος