1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1873
  4. Ελληνική
  5. Αρλιώτης, Νικόλαος Αθανασίου -- Ερμηνεία και κριτική
  6. Μάνεσης. Νικόλαος Β. (1820-18..?)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]