1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ08.0013
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 03 Νοεμβρίου 1876
 8. Καλόγερος, Νεόφυτος (1844-19..?)
 9. Τυπογραφείον "Η Ηχώ"
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Ηχώ" [Εκ του τυπογραφείου "Η Ηχώ"], 1876
 14. 9 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 6617) και στη Bibliographie Ionienne (Λημμα 3019)
 16. Τυπούται δαπάνη της συζύγου του αποβιώσαντος