1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ10.0002
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Χιώτης, Παναγιώτης Ν. (1814-1896) | Καριντάβας, Σπυρίδων Ι. (18..?-18..?) | Βιάζης, Σπυρίδων Ιωσήφ, Δε (1849-1927) | Κομνηνός, Παναγιώτης (18..-19..?) | Βαρδούκας, Ιωάννης (1848-1917)
 8. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου [Τύποις Σπ. Ν. Καψοκέφαλου], 1881
 13. 19 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 7448) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3256)