1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1901
  4. Ελληνική
  5. Ιθάκη -- Ιστορική γεωγραφία | Αρχαιολογία
  6. Παυλάτος, Νικόλαος Κ. (18..-19..)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]