1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1913
  4. Ελληνική
  5. Αρχαιολογία | Ανασκαφές (Αρχαιολογία) -- Ελλάδα -- Κεφαλονιά | Κεφαλονιά -- Αρχαιότητες
  6. Καββαδίας, Παναγής Α. (1851-1928)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]