1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ13.0023
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Μακρής, Θεόδωρος Σ. (18,,?-19..)
 8. Εταιρεία προς Ενίσχυσιν των Επτανησιακών Μελετών
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Κέρκυρα: Εταιρεία προς Ενίσχυσιν των Επτανησιακών Μελετών, 1940
 13. 16 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Ανατύπωσις εκ των πρακτικών του Β' Πανιονίου Συνεδρίου