1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0020
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 21 Μαρτίου 1880
 8. Ρίφιος, Αντώνιος (18...?-19..?)
 9. Ζάκυνθος (Νησί)
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνει ανακοίνωση με τίτλο "Ειδοποίησις" για προσεχή έκδοση ποίηματος του Στάμου Τσιρόπουλου