1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0026
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. Ιούλιος 1873 [Luglio 1873]
 8. Μαρκοράς, Γεώργιος (1783-1878)
 9. Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη
 10. Κέρκυρα
 11. Μονόφυλλο
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 28,5 εκατοστά
  • Πρωτότυπο