1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0031
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 22 Οκτωβρίου 1863
 8. 03 Νοεμβρίου 1863
 9. Μωραΐτης, Γεράσιμος (18..?-18..?)
 10. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 11. Κέρκυρα
 12. Μονόφυλλο
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 31 εκατοστά
 15. Ένωσις #8, Παράρτημα Β'
  • Πρωτότυπο