1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0046
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 16 Δεκεμβρίου 1886
 8. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. 10 σελίδες, 1 στήλη ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Φθαρμένο τεκμήριο