1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0072
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 11 Μαίου 1865 [Πρώτη έκδοση] | 17 Ιουλίου 1869 [Δεύτερη έκδοση]
 8. Τυπογραφείον "Ο Κάδμος" | Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 9. Κέρκυρα
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 4 σελίδες, 2 στήλες ; 27 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Φωνή