1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0081
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 06 Αυγούστου 1887
 8. Στεφανίτσης, Σπυρίδων (18..-19..?) | Τούμπας, Ξενοφών (18..-19..?)
 9. Λευκάδα (Πόλη)
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 3 στήλες + 1 σελίδα, 2 στήλες ; 40 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Αποτελείται από δύο τεκμήρια