1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0044
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Αγγλική | Γαλλική
 7. Καλογεράτος, Ερωτόκριτος Ζ. (19..?-19..?)
 8. Οπτικό υλικό
 9. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 10. 1 ταχυδρομική κάρτα : ασπρόμαυρη ; 13 x 8 εκατοστά
  • Πρωτότυπο