1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ7.0006
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 16 Μαρτίου 1884
 8. Λάτας, Διονύσιος, Μητροπολίτης Ζακύνθου (1835-1894)
 9. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 10. Ζάκυνθος (Πόλη)
 11. Μονόφυλλο
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες, 2 στήλες ; 46 εκατοστά
  • Πρωτότυπο