1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1852
  4. Ελληνική
  5. Θρησκευτική ζωή και έθιμα | Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία
  6. Βούλγαρις, Νικόλαος (1634-1684?)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
  8. Ιερά Κατήχησις