1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1862
  4. Ελληνική
  5. Εβραίοι -- Ταυτότητα | Εβραίοι -- Νομικό καθεστώς, νόμοι κλπ.
  6. Ζερβός - Ιακωβάτος, Ηλίας (1814-1894)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]