1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1892 [ή 1891]
  4. Ελληνική
  5. Θρησκευτική ζωή και έθιμα | Χριστιανισμός | Ιουδαϊσμός | Εβραίοι
  6. Καρρέρ, Φρειδερίκος K. (1845-1917)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]