1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ04.0011
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Γαλλική
 7. Lenormant, Francois (1837-1883)
 8. Libraire-Editeur Charles Douniol
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Παρίσι [Paris]: Libraire-Editeur Charles Douniol [Charles Douniol, Libraire-Ediiteur], 1861
 13. 27 σελίδες ; 19 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στη BIbliographie Ionienne (Λήμμα 2175) και στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 4071) | Extrait du correspondant