1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1870-1875
  4. Ελληνική
  5. Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας | Επτάνησα -- Ιστορία -- 19ος αιώνας
  6. Λομβάρδος, Κωνσταντίνος (1820-1888)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]