1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ08.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Καλός, Γεράσιμος, Αρχιμανδρίτης (1801-1880)
 8. Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία"
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία" [Τύποις "Η Κεφαλληνία"], 1873
 13. 8 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 6152) και στη BIbliographie Ionienne (Λήμμα 2907)
 15. Εκδίδοται δαπάνη της Μονής χάριν ηθικής ωφελείας παντός ορθοδόξου
 16. Συνταχθείσα με υπό του Πανοσιωτάτου Αρχιμανδρίτου και Ηγουμένου αυτής Γεράσιμου Καλού, διασκευασθείσα δε υπό τινός των αυτού φίλων