1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ08.0009
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 25 Αυγούστου 1875
 8. Παραμυθιώτης, Αθανάσιος (18..?-19..?)
 9. Τυπογραφείον "H Κέρκυρα"
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "H Κέρκυρα", 1875
 13. 18 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 6398) και στη BIbliographie Ionienne (Λήμμα 2958)