1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ08.0014
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 14 Αυγούστου 1876
 8. Μάργαρης, Ιωάννης (18..-19..?) | Χιώτης, Παναγιώτης Ν. (1814-1896) | Ραφτάνης, Σπυρίδων Χ. (18..-19..?)
 9. Ζάκυνθος (Πόλη)
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 8 σελίδες ; 19 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 6602) και στη Bibliographie Ionienne (Λημμα 3012)