1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ12.0028
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 27 Μαίου 1907
 8. Αρσένης, Σπυρίδων Γ. (18..19..)
 9. Τυπογραφείο "Η Θέμις" Θ. Μάντζαρη
 10. Περατάτα Κεφαλονιάς
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείο "Η Θέμις" Θ. Μάντζαρη, 1907
 15. 15 σελίδες ; 17 εκατοστά
  • Πρωτότυπο