1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0083
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 06 Αυγούστου 1887
 8. Δρακόπουλος, Ευστάθιος (18..-19..?)
 9. Τυπογραφείο Αθάνασιου Τρωϊανού
 10. Λευκάδα (Πόλη)
 11. Μονόφυλλο
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες, 1 στήλη ; 39 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Έκτακτον παράρτημα της εφημερίδος η "Ομόνοια"
 16. Ομόνοια