1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ4.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Πανάς, Φωκίων (1868-1938)
 8. Αθήνα
 9. Μονόφυλλο
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 3 στήλες : φωτογραφία ; 40 εκατοστά
  • Πρωτότυπο