1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ04.0009
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 19 Μαρτίου 1895
 8. Αντύπας, Μαρίνος Σ. (1872-1907)
 9. Αργοστόλι
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 4 σελίδες, 1 στήλη ; 30 εκατοστά
  • Πρωτότυπο