1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1861
  4. Ελληνική
  5. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Ιστορία | Χριστιανισμός
  6. Κομμητάς, Στέφανος (1762 -1830)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]