1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ05.0007
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 30 Απρίλίου 1862 [Αγόρευση]
 8. Μαρίνος, Ιωάννης (1815-1866)
 9. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα: Τυπογραφείον "Η Ιονία" [Τυπογραφείον "Η Ιονία" Σπυρίδωνος και Αρσενίου αδελφών Κάων], 1862
 14. 22 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 8938)
 16. Εκδίδεται αυθορμήτω συνδρομή διαφόρων Λευκαδίων εν Κερκύρα διαμενόντων
 17. Συγγραφέας επιλόγου Αλέξανδρος Σταματόπουλος