Βρέθηκαν 2120 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 71.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:

In morte di Alessandro Manzoni [1873-07]

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Ημερομηνίες: 07-1873 [Luglio 1873] Συγγραφέας: Μαρκοράς, Γεώργιος (1783-1878) Τόπος: Κέρκυρα Τύπος: Έμμετρα κείμενα Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Μονόφυλλα

La moda: versi giocosi di G. M. [1861-05]

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Ημερομηνίες: 05-1861 [13/25 Maggio 1861] Συγγραφέας: Μαρκοράς, Γεώργιος (1783-1878)
Συντάκτης: Τυπογραφείον "Η Ιονία"
Τύπος: Έμμετρα κείμενα Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια ετών 1858-1861

La seconda meta del 1870 [1871-01]

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Ημερομηνίες: 01-1871 [Gennaio 1871] Συγγραφέας: Μαρκοράς, Γεώργιος (1783-1878) Τόπος: Κέρκυρα Τύπος: Έμμετρα κείμενα Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Μονόφυλλα

Le siecle des officiers reservistes [1910-10-15]

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Ημερομηνίες: 15-10-1910 Συγγραφέας: Κουτσουκόπουλος, Νικόλαος (18..-19..) Τόπος: Κέρκυρα Τύπος: Δοκίμια Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια των ετών 1895-1913

Les souffrances de Corfou : article I.er. et II.me. [1867-05-08]

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Τα παθήματα της Κέρκυρας : άρθρα Α'. και Β'. [Ελληνική] Ημερομηνίες: 08-05-1867 Τόπος: Κέρκυρα Τύπος: Κείμενα γνώμης - άποψης Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια των ετών 1864-1867
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: L'arrivee de Georges premier a Corcure et l'hymne royal vers de Gerasimo Marcoran [Γαλλική] Συγγραφέας: Μαρκοράς, Γεράσιμος (1826-1911) Τύπος: Έμμετρα κείμενα Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια των ετών 1864-1867
Ημερομηνίες: 08-05-1864 [Αγόρευση]| 10-05-1864 [Κείμενο] Συγγραφέας: Luzzi, Eugenio Canonico (18..?-18..?) Τύπος: Αγορεύσεις Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια των ετών 1864-1867

Parigi (Maggio 1871)

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Ημερομηνίες: [18ος αιώνας] Τύπος: Χρονολόγια Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια ετών 1710-1838
Ημερομηνίες: [18ος αιώνας] Τύπος: Χρονολόγια Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια ετών 1710-1838

Pochi cenni sulla libera elezione [1849-12]

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Ημερομηνίες: 12-1849 [8/20 Δεκεμβρίου 1849] Συγγραφέας: Σπανόπουλος, Αχιλλέας (18..?-18..?) Τύπος: Κείμενα γνώμης - άποψης Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια ετών 1840-1851