Βρέθηκαν 2120 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 71.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:

Regolemento fondamentale del Coleggio Jonio [1841-04-24]

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Ημερομηνίες: 24-04-1841 [Υπογραφή υπευθύνου]| 29-07-1841 [Επικύρωση] Δημιουργός: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
Συντάκτης: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
Τόπος: Κέρκυρα Τύπος: Κανονισμοί Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια ετών 1840-1851

Riflessioni sul matrimonio

Φυλλάδιο (φυσικό αρχείο)
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Inno alla Liberta fu scritto da Dionisio Solomos da Zacinto nell mese di Maggio dell' anno 1823 [Ιταλική] Συγγραφέας: Messala, C. (18..-19..?) Τύπος: Δοκίμια Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια ετών 1710-1838
Ημερομηνίες: 23-01-1883 Τύπος: Έμμετρα κείμενα Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Φυλλάδια των ετών 1881-1886
Ημερομηνίες: 15-08-1894 Συγγραφέας: Viotti, Pietro C. (18..-19..?) Τόπος: Κέρκυρα Τύπος: Έμμετρα κείμενα Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Μονόφυλλα
Ημερομηνίες: 08-09-1869 Συγγραφέας: Ρουβάς, Γεώργιος (18..-18..?) Τόπος: Κέρκυρα (Νησί) Τύπος: Έμμετρα κείμενα Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Μονόφυλλα
Ημερομηνίες: 01-05-1873 Συγγραφέας: Τερτσέτης, Γεώργιος (1800-1874) Τόπος: Αθήνα Τύπος: Ανακοινώσεις Αρχείο: Συλλογή Π. Πατρικίου Μέρος του: Μονόφυλλα